5 Eylül 2009 Cumartesi

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

Ada Etrafında Dönünüz
Dönel kavşak girişlerinde ada
etrafında dönüş yönünü ve aksi
işaretlenmedikçe ada etrafında
dönüş halinde bulunan araçların
ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.

At Arabası Giremez
At arabalarının bu yola
girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. At arabası
sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

Azami Hız Sınırlaması
Belirlenmiş olan azami hız limiti
veya bu limitlerin altındaki
hız limitlerini hatırlatır. Sürücülerin
levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir.

Bisiklet Giremez
Bisikletlerin bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir.
Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Daha önce konulmuş olan bütün
yasaklama ve kısıtlamaların sona
erdiğini bildirir (Yapım, bakım,
onarım yapılan yol kesimlerinde
konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi.)

Dingil Başına .... tondan Fazla Yük Düşen
Taşıt Giremez
Dingil ağırlığı levhada belirtilen
değerden fazla olan araçların bu
yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu
belirtir.Dingil ağırlığı fazla olan araçları
sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

Dur
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini
bildirir.Kavşak gelişinde durulur.
Anayoldan gelen araçlar varsa
ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra,
harekete geçilerek kavşağa girilir.

El Arabası Giremez
El arabalarının bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir.
El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

Geçme Yasağı Sonu
Daha önce konulmuş olan geçme
yasağının sona erdiğini bildirir.
Sürücüler, bu levhadan sonra engel
bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler.

Genişliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha
geniş olan araçların bu
yola girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. Daha geniş araçları
sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Gümrük teşkilatı bulunan sınır
kapılarında ve karayollarındaki
araçların gümrük kontrolü için durdurulması
gereken diğer yerlerde,sürücülerin durmak
mecburiyetinde olduklarını bildirir.

Her İki Yandan Gidiniz
Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde
refüj, ada veya sabit cisim bulunması
halinde, bunların önüne konulan bu levha,
refüjün, adanın veya sabit cismin her
iki tarafından da gidilebileceğini bildirir.

Hız Kısıtlaması Sonu
Yolun önceki bir kesiminde konulmuş
olan hız kısıtlamalarının
sona erdiğini bildirir. Sürücüler,
bu levhadan sonra kullandıkları
aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler.

İleri Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü
olması halinde veya servis yolu gibi geçici
kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye
gidilmesini bildirir.

İleri ve Sağa Mecburi Yön
Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş
adalarıyla korunmuş olması halinde
veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık
kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir.

İleri ve Sola Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde
veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde,
mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir.

Kamyon Giremez
Kamyonların bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir.
Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
Daha önce kamyonlar için konulmuş
olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir.
Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra
engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler.

Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden
kamyonların,önlerindekini geçmenin
yasaklanmış olduğunu bildirir.
Kamyon sürücülerin geçme
yasağı sonuna kadar önlerindeki
araçları geçmemeleri gerekir.

Karşıdan Gelene Yol Ver
İki yönlü taşıt yolunun daimi
veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit,
kayma, çökme gibi) iki aracın
emniyetle geçemeyeceği şekilde
dar olduğu yönlerde karşı yönden
gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir.
Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten
sonra, yola devam edilir.

Mecburi Asgari Hız
Otoyollarla ekspres yollarda
trafiğin belirli bir hız
limitinin altına inmeden kalkışını
sağlamak amacıyla,
levhada gösterilen hız limitinin altına
inilemeyeceğini bildirir.

Mecburi Asgari Hız Sonu
Daha önce konulmuş olan mecburi
asgari hız levhasıyla
amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.

Mecburi Atlı Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli
bir kısmının sadece atların kullanımına
ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının
diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

Mecburi Bisiklet Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece
bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu
kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

Mecburi Yaya Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir
kısmının sadece yayaların kullanımına
ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının
diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

Mopet Giremez
Mopetlerin (Motorlu Bisiklet)
bu yola girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. Mopet sürücülerinin
bu yola girmemeleri gerekir.

Motorlu Taşıt Giremez
Motosikletler de dahil olmak üzere
motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir.
Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir.

Motosiklet Giremez
Motosikletlerin bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir.
Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt
Trafiğine Kapalı Yol
Yolun her iki yönde taşıt trafiğine
kapatılmış olduğunu
(motosiklet dışında) bildirir.
Bu yola her iki taraftan
motorlu taşıtların girmemesi gerekir.

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Bu levhanın hitap ettiği yönde
seyreden bütün araçların,
önlerindekini geçmenin yasaklanmış
olduğunu bildirir.
Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki
araçları geçmemeleri gerekir.

Öndeki Taşıt .... metreden Daha
Yakın Takip Edilemez
Yol ve trafik şartları nedeniyle,
araçlar arasındaki takip mesafesinin
levhada belirtilen mesafeden
az olmamasını bildirir.
Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir.

Otobüs Giremez
Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu
yola girmemeleri gerekir.

Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
İlgililerce belirtilen miktardan fazla
patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan
araçların bu yola, köprü, menfez, tünel,
altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin
yasaklanmış olduğunu bildirir.

Sağa Dönüelmez
Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış
olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta
sağa dönmemeleri gerekir.

Sağa Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü
olması halinde veya servis yolu gibi
geçici kullanıma açık kesimlerde,
mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.

Sağa ve Sola Mecburi Yön
Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline
veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici
kullanıma açık kesimlerde, mecburen
sağa ve sola gidilmesini bildirir.

Sağdan Gidiniz
Bölünmüş yollarda refüj başlarına,
kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu
üzerindeki sabit cisimlerin önüne
konulan bu levha, röfüjün, adanın veya sabit cismin
sağından gidilmesini bildirir.

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının,
tehlike anlarında ikaz görevi dışında
kullanılmasının yasaklanmış olduğunu
bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını
kullanmamaları gerekir.

Sola Dönülmez
Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış
olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola
dönmemeleri gerekir.

Sola Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü
olması halinde veya servis yolu gibi geçici
kullanıma açık kesimlerde,
mecburen sola hareket edileceğini bildirir.

Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su
kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına
ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

Tarım Traktörü Giremez
Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür aracı sürenlerin
bu yola girmemeleri gerekir.

Taşıt Giremez
Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet)
ve el arabaları dışındaki araçların
bu yola girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. Araç sürücülerinin
bu yola girmemeleri gerekir.

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış
olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da
araçların girmemesi gerekir.

Treyler Giremez
Römorklu kamyonların veya römorklu
lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araöları
sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

U Dönüşü Yapılmaz
Her ne şekilde olursa olsun geri dönme
manevralarının yapılmasının yasaklanmış
olduğunu belirtir. Sürücülerin burada geri dönüş
yapmamaları gerekir.

Uzunluğu ... metreden Fazla Olan
Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan
araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. Daha uzun araçları sürenlerin
bu yola girmemeleri gerekir.

Yaya Giremez
Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış
olduğunu belirtir. Yayaların bu yola
girmemeleri gerekir.

Yol Ver
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir.
Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı
onlara verildikten sonra kavşağa girilir.

Yüklü Ağırlığı .... tondan Fazla
Yük Düşen Taşıt Giremez
Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan
araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu
belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu
yola girmemeleri gerekir.

Yüksekliği ... metreden Fazla Olan
Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha
yüksek olan araçların bu yola girmelerinin
yasaklanmış olduğunu belirtir.
Daha yüksek araçları sürenlerin bu
yola girmemeleri gerekir.

Zincir Takmak Mecburidir
Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu,
en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının
gerekli olduğunu bildirir.

Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.